Tag Archives: USD

Serinus Energy dostanie do 60 mln USD z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Serinus Energy dostanie do 60 mln USD z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Teaser

Serinus Energy pozyska dodatkowe środki na finansowanie swoich operacji w Tunezji. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przyznał Spółce kredyt w wysokości do 60 milionów USD, który sfinansuje między innymi czteroletni program poszukiwań i wydobycia na nowych koncesjach w Afryce Północnej.

Top