Wiadomości Branżowe

Ergo Hestia ostrzega ? jesienią wzrasta zagrożenie potrąceń pieszych i rowerzystów

Według danych Komendy Głównej Policji najwięcej wypadków ma miejsce w drugiej połowie roku, a co za tym idzie w tych miesiącach odnotowuje się również wysokie wskaźniki ofiar w związku z wypadkami drogowymi. Oprócz kierujących samochodami osobowymi najliczniejszymi ofiarami wypadków są piesi oraz rowerzyści. Eksperci Ergo Hestii, zajmujący się bezpieczeństwem na drodze,

Według danych Komendy Głównej Policji najwięcej wypadków ma miejsce w drugiej połowie roku, a co za tym idzie w tych miesiącach odnotowuje się również wysokie wskaźniki ofiar w związku z wypadkami drogowymi. Oprócz kierujących samochodami osobowymi najliczniejszymi ofiarami wypadków są piesi oraz rowerzyści. Eksperci Ergo Hestii, zajmujący się bezpieczeństwem na drodze, zachęcają do zachowania szczególnej ostrożności w nadchodzących miesiącach.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest w największym stopniu uzależnione od zachowania się poszczególnych grup użytkowników dróg. W przypadku kierowców niepokojące jest nieprawidłowe zachowanie wobec przechodniów. Najczęściej popełnianymi błędami są niewłaściwe przejeżdżanie przejść dla pieszych oraz nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu. W ich wyniku w ubiegłym roku doszło do 4 154 wypadków. Częstymi przyczynami wypadków z winy pieszych jest wtargnięcie na drogę zza pojazdu lub przeszkody, a także wejście na jezdnię na czerwonym świetle. Na sumieniu rowerzystów są natomiast nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowo wykonywany manewr skrętu oraz przejeżdżanie przejść dla pieszych.

Przyczynami zwiększonej liczby wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów są przede wszystkim pogarszające się na jesieni warunki atmosferyczne. Ze względu na wcześniej zapadający zmrok stają się oni mniej widoczni. Kolejnym czynnikiem, który ma wpływ na statystyki, są pogarszające się warunki drogowe, m.in. mokra nawierzchnia zdecydowanie wydłuża drogę hamowania. W związku z powyższym wszyscy uczestnicy ruchu powinni w okresie od września do listopada być bardziej ostrożni i przewidywać z wyprzedzeniem możliwe zachowania innych uczestników ruchu ? tłumaczy Maciej Kuźmicz, Dyrektor Biura Komunikacji Ergo Hestii.

W ubiegłym roku odnotowano 9 489 wypadków z udziałem pieszych, w których śmierć poniosło 1 140 osób, a 8 802 odniosło obrażenia ciała. W przypadku rowerzystów na 4 723 wypadki, których byli uczestnikami, rannych zostało 4 573, a zginęło 317 osób.

Od wielu lat prowadzone są kampanie społeczne i edukacyjne, które mają na celu ograniczenie liczby dzieci będących uczestnikami wypadków drogowych. W wyniku prowadzonych akcji tendencja spadkowa liczby wypadków i ich ofiar z udziałem najmłodszych zdecydowanie się utrzymuje. Chcemy, aby prowadzone przez Ergo Hestię od kilku lat działania dot. bezpiecznej jazdy wyrobiły w kierowcach i innych użytkownikach drogi prawidłowe nawyki i tym samym przyczyniły się do zmniejszenia liczby wypadków na polskich drogach. Jesienią tego roku w ramach akcji #postępyRobię opublikowany zostanie Niecodzienny Poradnik Codziennej Jazdy, gdzie zostaną przedstawione porady dot. bezpiecznej jazdy jednego z najlepszych polskich kierowców ? Michała Kościuszko oraz czołowych polskich blogerów motoryzacyjnych. Wierzymy, że dzięki takim akcjom polscy kierowcy będą mogli robić postępy każdego dnia ? komentuje Maciej Kuźmicz.

A to już wiesz?  KOV rozpoczęła trzeci odwiert na polu Północne Makiejewskoje

dostarczył infoWire.pl
Źródło Hestia SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy