Wiadomości Branżowe

Rekordowe wyniki finansowe Grupy INTROL w 2014 roku. Zdarzenie jednorazowe z dużym pozytywnym wpływem na zysk netto.

Grupa INTROL S.A., holding dostarczający zaawansowane rozwiązania dla przemysłu, opublikowała 28 stycznia wstępne, szacunkowe dane za 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz zysk brutto ze sprzedaży zwiększyły się w porównaniu z 2013 r. odpowiednio o 23% do 450 mln zł i o 13% do 70 mln zł, co było zgodne z opublikowaną w kwietniu 2014 r. prognozą. Na wzrost zysku netto pozytywny wpływ w

Grupa INTROL S.A., holding dostarczający zaawansowane rozwiązania dla przemysłu, opublikowała 28 stycznia wstępne, szacunkowe dane za 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz zysk brutto ze sprzedaży zwiększyły się w porównaniu z 2013 r. odpowiednio o 23% do 450 mln zł i o 13% do 70 mln zł, co było zgodne z opublikowaną w kwietniu 2014 r. prognozą. Na wzrost zysku netto pozytywny wpływ w wysokości 12,9 mln zł miało zdarzenie jednorazowe. Bez uwzględniania tego czynnika zysk netto także osiągnąłby rekordową wysokość zgodną z poziomem założonym w prognozie.

Według wstępnych, szacunkowych danych wzrost przychodów odnotowały wszystkie podstawowe filary działalności, czyli usługi, produkcja i dystrybucja. Było to zasługą konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju koncentracji na najbardziej zaawansowanych technologiach i rozwiązaniach w przemyśle.

- W 2014 r. zgodnie z planem osiągnęliśmy najwyższe w naszej historii wyniki z działalności podstawowej. Udało nam się tego dokonać przede wszystkim dzięki dalszemu zwiększeniu sprzedaży. Cieszy nas, że mamy zdywersyfikowany portfel zamówień, bo to najlepsza recepta na wszelkie zawirowania, czy to makroekonomiczne, czy w pojedynczych branżach ? komentuje wyniki Wiesław Kapral, Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Zgodnie z szacunkami zysk netto Grupy w 2014 r. wyniósł około 32,9 mln zł. Z tego 12,9 mln zł jest konsekwencją aktualizacji wartości podatkowej znaków towarowych INTROL oraz LIMATHERM do ich wartości rynkowej, co było skutkiem dokonanych w grudniu 2014 r. operacji związanych z tymi znakami.

- Zysk netto nawet bez uwzględnienia wpływu tego jednorazowego czynnika także byłby rekordowy, a jednocześnie zgodny z prognozą, którą podaliśmy. W kolejnych latach nadal chcemy się rozwijać i wypracowywać wysokie poziomy wyników finansowych. O szczegółowych planach na 2015 r. poinformujemy w ciągu kilku najbliższych miesięcy ? dodaje Wiesław Kapral.

Grupa INTROL opublikuje skonsolidowany raport kwartalny za 4 kwartał 2014 r. w środę 18 lutego 2015 r., a skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2014 r. w środę 29 kwietnia 2015 r.

 

Wybrane wstępne, szacunkowe dane finansowe Grupy INTROL S.A. za 2014 r.

[tys. zł]

Wykonanie 2013

Prognoza 2014

Szacunek 2014

Szacunek 2014/ Wykonanie 2013

Szacunek 2014/

Prognoza 2014

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

367 043

 

450 000

 

450 000

 

+23%

0%

Zysk brutto ze sprzedaży

62 070

70 000

70 000

+13%

0%

Zysk netto

16 113

20 000

32 900

+104%

+65%


dostarczył infoWire.pl
Źródło INTROL. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy